Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmeleri

2014

yılında yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince,  satıcı ve tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmadan, sözleşmenin kurulduğu an dahil, tarafların internet, telefon gibi uzaktan iletişim araçları ile kurduğu satış sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmesi olarak tanımlanıyor. Bu tanım gereğince,      e-ticaretle uğraşan her şahıs ya da şirket, mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin kurallara tabi oluyor. Bu kurallardan en önemlisi ise, mesafeli satış sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için kullanılması şart olan ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilen, ön bilgilendirme formu.

Ön bilgilendirme formunun, tüketiciye, sözleşmenin kurulmasından önce, açık bir şekilde ve sözleşmeden ayrı olarak sunulması gerekiyor. Formun en az 12 punto büyüklüğünde, açık, sade ve okunabilir şekilde, yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye iletilmesi de yönetmelikte sayılan geçerlilik şartlarından. Burada en önemli husus, ön bilgilendirme yapıldığına dair tüketiciden teyit alınması gerekiyor, aksi halde, kurulan mesafeli satış sözleşmesi geçersiz sayılıyor.

Yine ilgili yönetmelik gereğince, ön bilgilendirme formunun, mal ve hizmetin temel nitelikleri, satıcının mersis numarası,kimlik ve iletişim bilgileri,  tüketicinin şikayetlerini iletebilmesi için gerekli iletişim bilgileri, mal ve hizmetin vergiler dahil toplam fiyatı, varsa ek ödemelere ilişkin bilgiler ve tüketicinin cayma hakkını nasıl kullanacağı ve bunun gibi birçok bilgiyi içermesi gerekiyor. Tüketicinin, sözleşmenin kurulmasından yani siparişin alınmasından önce, yukarıda sayılan hususlarda bilgilendirilmemesi halinde, tüketici ,sözleşme ve sipariş ile bağlı sayılmıyor. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükümlülüğünü ise satıcı taşıyor.

Mesafeli satış sözleşmeleri, satılan mal ya da verilen hizmete göre oldukça değişik içeriklere sahip olabiliyor. Ancak sözleşmenin genel olarak, ön bilgilendirme formunda olduğu gibi, mal ve hizmetin içeriği, toplam satış fiyatı, cayma hakkı ve tüketicinin başvurabileceği yollar gibi temel maddeleri içermesi gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Mesafeli satış sözleşmesinin de yine ön bilgilendirme formu gibi, en az 12 punto büyüklüğünde, açık,anlaşılır bir şekilde ve muhakkak yazılı olarak tüketiciye sunulması gerekiyor. Yönetmelik, ön bilgilendirme formu ve mesefeli satış sözleşmesinde tüketiciden alınacak teyit ve onay için, bu metinlerin elektronik ortamda sunulması halinde, tüketici tarafından verilen elektronik onayı geçerli sayıyor.

Mesafeli satış sözleşmesinin satıcıya yüklediği en önemli yükümlülük ise, sözleşmenin kurulduğu yani siparişin alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde, satıcı tarafından taahhüt edilen mal ve hizmetin tüketiciye teslim ya da ifa edilmesi gerekiyor. Yine ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmeleri için ortak bir husus olarak, her iki belgenin de satıcı tarafından en az 3 yıl saklanma zorunluluğu bulunduğunu da belirtmemiz gerekiyor.

This site is registered on wpml.org as a development site.