Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik

E

lektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Komisyonu’ndan geçti. Bu değişiklik ile kanunda bir çok noktada düzenleme yapılıyor ancak en önemlilerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:

 1-   Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret ortamı, elektronik ticaret pazar yeri, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), net işlem hacmi ve ekonomik bütünlük tanımları eklendi.

2-   Eski adı ile aracı hizmet sağlayıcı(uygulamada pazaryeri sahibi) nın pazaryerinde satış yapan satıcıların hukuka aykırı iş ve işlemlerinden sorumluluğu olmadığına dair düzenleme korunuyor. Ancak yeni düzenleme ile aracı hizmet sağlayıcının satıcıların(hizmet sağlayıcıların) sunduğu içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması halinde içeriği yayından kaldırması ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermesi zorunluluğu getiriliyor. Aracı hizmet sağlayıcının hukuka aykırılıktan üçüncü kişilerin ihtarı ile mi yoksa her içerikte hukuki denetim yaparak mı haberdar olacağı şimdiden merak konusu.

3-   Yine aracı hizmet sağlayıcılara fikri ve sınai hak ihlalinin bildirimi halinde pazaryerinde bulunan içeriği kaldırma yükümlülüğü getiriliyor. Bu düzenleme öncesinde de Yargıtay kararları ile uyar-kaldır yükümlülüğü getirilmişti ancak yeni düzenleme ile aracı hizmet sağlayıcılara hak ihlali yapan ile hakkı ihlal edilen arasında adeta bir yargıç konumu sağlanıyor. Pazaryerlerine tarafların belge ve bildirimleri değerlendirilerek içeriği kaldırma ya da yeniden yayıma alma hakkı sağlanıyor.

4-   Elektronik ticarette haksız ticari uygulama kavramı getiriliyor. Gatekeeper olarak adlandırılan sektör devi aracı hizmet sağlayıcıların haksız rekabet ve pazar üstünlüğünü kullanarak haksız ticari işlemler yapmasını engellemek amaçlanıyor. Bu yönü ile Dijital Markets Act(DMA) ve Digital Services Act(DSA) ile paralel bir düzenleme olduğunu söylemek mümkün.

5-   Yakın zamanda yapılan Rekabet Kurulu incelemesinde değinilmişti ve yasaya da alınmış: Aracı hizmet sağlayıcının kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişi/şirketlerin markalarını sahibi olduğu platformda satışı yasaklanıyor. Bu düzenlemenin yeni maddelerden en radikali olduğunu söylersek yanlış olmaz sanırım.

6-   Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar, otuz milyar ve altmış milyar  Türk lirasının üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcılara kademeli olarak ek yükümlülükler getiriliyor.

7-   Aracı hizmet sağlayıcılara, bünyesinde satış yapan markaların yazılı beyanını almadan o markaların isimleri ile reklam yapma yasağı getiriliyor.

8-   Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcılara elektronik ticaret lisansı alma zorunluluğu getiriliyor.

9-   Lisans alma yükümlülüğü hariç diğer yükümlülüklere uyum için aracı hizmet sağlayıcılara 01.01.2024 tarihine kadar süre tanınıyor.

10- Kanunda yapılan tüm değişiklikler 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe giriyor.

This site is registered on wpml.org as a development site.