Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

E-Ticarette Bilgilendirme Yükümlülüğü

E

-ticaret, yeni dünya düzeninin değişmez bir gerçeği olarak, sağladığı avantajların yanında kötü niyetli kullanımlara da açık bir iş modeli. Tarafların birbirini ve satın aldığı mal ya da hizmeti görmeden yaptığı bu alışverişte, şeffaflık ve güvenilirlik çok önemli. Bu sebeple, e-ticarette bilgilendirme yükümlülüğü büyük önem taşıyor. E-ticarette bilgilendirme yükümlülüğünü genel olarak, satıcının kimliğine yönelik bilgilendirme yükümlülüğü, siparişe ilişkin bilgilendirme yükümlülüğü ve kişisel verilere ilişkin bilgilendirme yükümlülüğü olarak üç grup halinde inceleyebiliriz.

Öncelikle, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, satıcının anasayfada ya da iletişim başlığı altında, alıcının kolayca ulaşabileceği bir şekilde, güncel tanıtıcı bilgilerini yayınlaması gerekiyor.Tanıtıcı bilgilerin içeriğini, adres, telefon ve diğer tüm iletişim bilgileri, işletme adı, varsa marka adı ve vergi numarası gibi bilgiler oluşturuyor. Tanıtıcı bilgilerin yanında, mesafeli satış sözleşmesinin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgiler, sözleşmenin kurulmasından sonra ne kadar süre ile saklanacağına ilişkin bilgiler, veri girişindeki hataların düzeltilmesine yönelik teknik bilgiler ve uygulanan gizlilik kurallarına ilişkin bilgiler de satıcının bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında sayılıyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ise, satıcıları, 1.000,00 TL ile 5.000,00 TL arasında para cezası yaptırımı bekliyor.

Siparişe ilişkin bilgilendirme yükümlülüğü de yine Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile düzenleniyor. Bu yükümlülük gereğince, satıcı, siparişin onaylanması ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödenecek toplam bedel dahil sözleşme şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlaması gerekiyor. Ayrıca, satıcının, alıcının girdiği verilere ilişkin hataları düzeltebilmesi ya da iptal edebilmesi için gerekli teknik imkanları sağlaması ve bu imkanlara ilişkin bilgilendirme sağlaması gerekiyor. Siparişin alındığına ilişkin alıcıya teyit bilgisi gönderilmesi de satıcının siparişe ilişkin bilgilendirme yükümlülükleri arasında sayılıyor. Satıcının, alıcıya veri giriş hatalarını düzeltme ya da iptal için teknik imkan sunmaması ya da siparişinin alındığına ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, 1.000,00 TL ile 10.000,00 TL arasında para cezası ile karşılaşması olasılığı bulunuyor.

E-ticarette bilgilendirme yükümlülüğünün en ağır cezai yaptırımı olan kısmını ise kişisel verilerin korunmasına yönelik bilgilendirme yükümlülüğü oluşturuyor. Bu yükümlülük gereğince, veri sorumlusunun(satıcının), kendi kimlik ve tanıtıcı bilgileri, kişisel verilerin ne amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere, hangi amaçla aktarılacağı ile kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi konularında alıcıyı bilgilendirmesi gerekiyor. Bu yükümlülüğün ihlali halinde ise satıcıları 5.000,00 TL ile 100.000,00 TL arasında para cezası yaptırımı bekliyor.

This site is registered on wpml.org as a development site.