Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik

E lektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Komisyonu’ndan geçti. Bu değişiklik ile kanunda bir çok noktada düzenleme yapılıyor ancak en önemlilerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:  1-   Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret ortamı, elektronik ticaret pazar yeri, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), net işlem hacmi ve ekonomik…

Read More

Tüketici Şikayet Platformlarında Yeni Dönem

Tüketici şikayet platformlarının özellikle satıcılar ve sağlayıcılar üzerinde yarattığı mağduriyet ve haksız rekabeti yıllardır anlatıyoruz. Bu hususta kazandığımız emsal davalar ve ilgili kurumlara iletilen şikayetler tüketici şikayet siteleri için yapılan düzenleme ile karşılık buldu. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde 01.02.2022 tarihinde yapılan değişiklik ile tüketici şikayet siteleri için devrim niteliğinde düzenlemeler getirildi. Bu…

Read More

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

2021 yılının Türkiye startup ekosistemi için altın yılı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Startupblink 2021 raporuna  göre Türkiye, global startup ekosisteminde 44. Sırayı alarak 2020 yılında aldığı toplam yatırım oranını üçe katladı. Türkiye startup ekosistemi 2021 yılında unicorn ve hatta decacorn kavramlarını tüm ülkeye öğreterek göğsümüzü geren global yatırımlara sahne oldu. İstanbul, startup yatırımlarında globalde 69.…

Read More

İnternette İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi

D ijital çağın negatif etkileri bakımından önemli bir yere sahip olan erişim engellenmesi koruma tedbiri 2007 yılında hukuk sistemimizde yerini aldı. Hızlı ve etkili sonuç doğurması bakımından olumlu bir başvuru yolu olsa da bir çok kez yanlış ve kötüye kullanımlarına da şahit olduk. Esas olarak 5651 sayılı kanun ile düzenlenen internette içeriğin yayından çıkarılması ve…

Read More

İnternet Üzerinden Satışı Yasak Ürünlere İlişkin Araştırma Raporu

T üm dünyada e-ticaretin pazar payı gün geçtikçe artıyor. Bu durum hemen hemen tüm ürünlerin internet üzerinden satışının yapılmasını sağlıyor. Ancak hukuki düzenlemelerimiz offline satışı yapılan bazı ürünlerin internet üzerinden(online) satışına izin vermiyor. Çoğunlukla güvenlik gerekçesi ile getirilen bu düzenlemeleri geniş bir mevzuat taraması ile bu çalışmada toparlayarak sizlerle paylaşmak istedik. Cezai Hükümler/Suçlar Bakımından TCK’nın…

Read More

Açık Bankacılık ve Kişisel Veriler

A çık bankacılık(Open Banking), kısaca bankacılık işlemleri için toplanan finansal verilerin bankalar tarafından üçüncü parti programlarla paylaşılarak kullanıcılar için yenilikçi bir dijital deneyim ihtiyacı ile doğan fintech alanı olarak tanımlanabilir. Bankacılık işlemlerimiz için toplanan kişisel verilerimizi 3. Parti uygulamalarda da görebilmek, tüm bankacılık işlemlerimizi tek bir uygulama üzerinden yürütmek ya da fintech alanında kullandığımız diğer…

Read More

KVKK İle GDPR Arasındaki Temel Farklılıklar

K VKK ve GDPR Ne Zamandır Hayatımızdalar? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında hazırlanmış olup 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. General Data Protection Regulation (GDPR) ise 24 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bundan 2 yıl sonra bütün Avrupa Birliği üyesi devletlerde uygulanabilir hale…

Read More

Sosyal Medya Yasası

2007 yılında yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7253 sayılı yasa ile bazı ekleme ve değişiklikler yapıldı. Sosyal medya şirketlerine önemli yükümlülükler getiren bu düzenleme, toplum nezdinde Sosyal Medya Yasası olarak nitelendirildi. Biz de 5651 sayılı…

Read More

Unutulma Hakkı ve KVKK Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu(KVKK) 23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı kararı ile kişilerin ad ve soyadı arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik talepleri değerlendirdi. Unutulma hakkının üst kavram olarak değerlendirildiği bu talep, daha önce de Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Google İspanya kararına konu oldu. KVKK’nın bu kararı da emsal aldığı ve unutulma…

Read More

Startup Dünyasında Exit ve Hukuki Boyutu

Ü lkemizde startup ekosisteminin gelişmesi ile birlikte büyük rakamlı exit haberlerini  daha çok duymaya başladık. Girişimcilik ekosistemi için oldukça sevindirici olan bu gelişmeler, exit yapan startup şirketleri için de başarı ve globale taşınma anlamına geliyor. Her startup’ın hayali olan exit yani çıkış aşaması, ciddiyetle yürütülmesi gereken bir hukuki süreci de beraberinde getiriyor. Startup şirketlerinde exit,…

Read More

Evden Çalışmada Gizlilik ve Veri Güvenliği

İŞ  Kanunu’nda ‘’uzaktan çalışma’’ olarak düzenlenen evden çalışma modeli, COVID-19(coronavirüs) salgını ile birlikte uygulanması mümkün olan tüm sektörlerde hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Evden çalışma ile birlikte herkes için yeni bir uyum süreci başladı ve  cevabı merak edilen birçok soru doğdu. Bu sorulardan bir tanesi de evden çalışma sırasında gizlilik ve veri güvenliğine ilişkin hangi…

Read More

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi(İYS)

Çözülemeyen sorunumuz: izinsiz reklam, tanıtım mesajları, e-postaları, telefon aramaları… Detayları ve uygulama şartları henüz netlik kazanmasa da, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenen Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi(İYS) ile sorunun çözümünde önemli bir adım atıldığını söyleyebiliriz. Uygulanabilir olup olmadığını önümüzdeki zaman içinde hep beraber göreceğiz. Ancak hizmet sağlayıcılara veri tabanına kayıt…

Read More

This site is registered on wpml.org as a development site.