Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Veri Sorumluları Sicili(VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, veri sorumlularının yine aynı kanun gereğince kurulan Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü bulunuyor. VERBİS kayıt yükümlülüğü taşıyan veri sorumlularının kimler olduğu, istisnaları ve kayıt tarihlerine ilişkin detaylar ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun aldığı kararlar ile şekilleniyor.

Hangi Veri Sorumlularının VERBİS kayıt yükümlülüğü bulunuyor?

1- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

2- Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

3- Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunuyor.

VERBİS Kayıt Yükümlülüğü Hangi Tarihte Son Buluyor?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 19.07.2018 tarih ve 2018/88 sayılı kararı gereğince;

1- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının en geç 30.09.2019,

2- Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının en geç 30.09.2019,

3- 3- Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının ise en geç 30.06.2020 tarihine kadar VERBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor.

VERBİS Kayıt Yükümlülüğünün İstisnaları Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu aldığı kararlar ile bazı meslek ve faaliyet konularında çalışan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularını istisna kapsamında tutmuştur.

Kurum’un bu zamana kadar aldığı kararlar ile; noterler, siyasi partiler, avukatlar, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile gümrük müşavirleri ve ara bulucular istisna kapsamında sayılmıştır.

Dernekler, vakıflar ve sendikalar ise, yalnızca faaliyet alanları ile sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işlemeleri şartı ile istisna kapsamında sayılmıştır.

Burada, Kurum kararları gereğince VERBİS kayıt yükümlülüğü kapsamında olmayan veya istisna tutulan veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilen diğer tüm yükümlülüklerinin devam ettiğini önemle belirtmemiz gerekir.

VERBİS Kayıt Yükümlülüğü Nasıl yerine Getirilir?

VERBİS kayıt yükümlülüğü kapsamındaki veri sorumlusunun öncelikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen tüm yükümlülüklerine yerine getirmesi gerekmektedir. Buna göre veri sorumlusu, tüm teknik ve idari düzenlemelerini sağlamalı, bu düzenlemeler neticesinde oluşan kişisel veri envanteri ile sicile kayıt olmalıdır. Yine veri sorumlusunun kişisel veri aydınlatma, saklama ve silme politikaları da bu envanter ile oluşmaktadır. Bu sebeple, veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğü, ancak kişisel verilerin korunmasına yönelik uyum sürecinin tamamlanması ile mümkündür.

Veri sorumluları için VERBİS kayıt yükümlülüğü, sicile kayıt ile son bulmamaktadır. Veri sorumlusu tarafından, sicile kayıt sırasında bildirilen politikaların uygulama ve değişikliklerine ilişkin tüm bildirimlerin de güncel olarak sicile işlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda, VERBİS kayıt yükümlülüğünün bir defaya mahsus bir idari işlem olmaktan çok, yaşayan ve devamlı güncellenen bir uygulama olduğunu söylememiz gerekir.

VERBİS Kayıt Yükümlülüğüne Uymamanın Yaptırımı Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda, VERBİS kayıt veya kayıttan sonra bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen  veri sorumluları için, 2019 yılında, 29 bin TL ile 1 milyon 470 bin TL arasında idari para cezası öngörülmüştür.

VERBİS kayıt yükümlülüğü, kişisel verilerin korunması konusunda yalnızca idari bir yükümlülüktür. Ancak burada asıl hedeflenen, kişisel verilerin korunması kültürünü yerleştirmeye yönelik yeni bir düzenin oluşturulmasıdır. Bu anlamda, Kurum tarafından birçok karar alınmakta ve konuyu ilişkin ciddi denetlemeler yapılmaktadır. VERBİS kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumlularının, sicile kayıttan önce kişisel veri politikasını doğru belirlemesi ve kayıttan sonra politikasına uygun davranması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, VERBİS kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumlularının teknik ve hukuki yükümlülükleri konusunda profesyonel yardım almaları büyük önem taşımaktadır.

This site is registered on wpml.org as a development site.