Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sosyal Medyada Kişilik Haklarının İhlali

S

osyal medyanın baş döndürücü gelişimi ve değişimi ile birlikte günümüzün en etkili iletişim aracı olduğunu söylemek yanlış olmaz.  Bu etkili iletişimin yanlış ve kötüye kullanım ile birçok hak ihlali doğurduğu ise yadsınamaz bir gerçek. Sosyal medyada yapılan ihlallerin başında ise kişilik haklarının ihlali geliyor.

Kişilik hakları, genel bir ifade ile, kişilerin kişisel değerleri üzerindeki hakları olarak tanımlanabilir. Sosyal medyada, kişi ya da kişilere hakaret, iftira, küfür ya da karalama gibi söylem ve atıflarda bulunan  paylaşımlar ise kişilik haklarının ihlalini oluşturmaktadır.Bu noktada düşünce ve eleştiri özgürlüğünü aşan her paylaşım kişilik haklarının ihlaline yol açabilmektedir.

Sosyal medya  paylaşımlarında kişilik hakkı ihlali oluşturan söylemler, hakaret, iftira, tehdit, şantaj ya da özel hayatın gizliliğini ihlal gibi kişiliğe karşı işlenen suçları oluşturabilir. Böyle bir durumda, sosyal medya kanalı ile bu suçları işleyen kişi ya da kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince yargılama yapılmaktadır. Kişilik haklarının ihlali sebebi ile ceza yargılaması yapılabilmesi için ise bu suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olması gerekmektedir.

Ancak, hakaret ya da iftira içeren ya da özel hayatın gizliliğini ihlal eden bir sosyal medya paylaşımının saniyeler içinde milyonlarca kişiye ulaştığı gerçeği karşısında klasik ceza yargılaması oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu noktada hızlı ve pratik bir çözüm ihtiyacı doğmuş ve bu sebeple 2007 yılında 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. İnternet ortamında yapılan yayınlar ile işlenen suçlar ve yaptırımlarını düzenleyen 5651 sayılı kanun, pek tabii sosyal medya yolu ile işlenen suçları da kapsamaktadır.

5651 sayılı kanun ile,  internet ortamında yapılan yayınlar ile kişilik hakları ihlal edilen kişiler ilgili içerik ya da paylaşıma erişimin engellenmesi kararı verilmesini talep edebilirler.  Belirtilen suçları oluşturan içeriklere erişimin engellenmesinin talep edilmesi halinde mahkemelerin 24 saat içinde karar vermesi gerekmektedir. Mahkemece içeriğe erişimin engellenmesi kararı verilmesi halinde ise bu karar ilgili kurumlar tarafından hızlıca uygulanmak zorundadır. Hakimin süre sınırlaması ve uygulama  zorunluluğu, internet yayınları ve sosyal medyanın hızlı etkileşimi karşısında oldukça yerinde bir düzenleme olmuştur.

5651 sayılı kanunda, internet ortamında ve tabii sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kişilik haklarını ihlal eden içeriği sağlayan yani paylaşımı ilk olarak internete yükleyen kişinin sorumlu olduğu belirtilmektedir.  İçerikleri paylaşan kişiler sorumlu kabul edilmemekle birlikte kanun, içeriği paylaşan kişinin paylaştığı içeriği benimsemesi ve kasıtlı olarak uygunsuz içeriğe ulaşılması amacı gütmesi halinde sorumlu olacağını düzenlemiştir. Yine ilgili kanunda, yer sağlayıcı olarak kabul edilen internet sitesi sahibi ya da sosyal medya sitelerinin sahipleri için içerikleri denetleme ve hukuka aykırı paylaşımları yayından kaldırma yükümlülüğü getirilmiştir. Aksi takdirde yer sağlayıcıların idari para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

This site is registered on wpml.org as a development site.