Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

İnternet Üzerinden Satışı Yasak Ürünlere İlişkin Araştırma Raporu

T

üm dünyada e-ticaretin pazar payı gün geçtikçe artıyor. Bu durum hemen hemen tüm ürünlerin internet üzerinden satışının yapılmasını sağlıyor. Ancak hukuki düzenlemelerimiz offline satışı yapılan bazı ürünlerin internet üzerinden(online) satışına izin vermiyor. Çoğunlukla güvenlik gerekçesi ile getirilen bu düzenlemeleri geniş bir mevzuat taraması ile bu çalışmada toparlayarak sizlerle paylaşmak istedik.

Cezai Hükümler/Suçlar Bakımından
 1. TCK’nın 226. maddesine göre müstehcenlik içeren görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin satışı reklamı konusunda dikkat edilmesi gerekenler:
  a. 18 yaş altındaki çocuklardan bu ürünler ve içerikleri gizlenmelidir.
  b. Yalnızca satışına izin verilen yerler ve kişiler tarafından satılmalı/kiralanmalı ve bu yapılırken de içeriği gizlenmeli.
  c. Başkaca mal ve hizmetler yanında hediye/promosyon olarak verilmemeli
  ç. Reklamı yapılmamalı
  d. Üstünde çocuk veya çocukları çağrıştıran görüntüler olan müstehcen ürünler satılmamalı
  e. Üretiminde çocukların kullanıldığı müstehcenlik içeren ürünler satılmamalı
  f. Eğer müstehcenlik içeren ürün bir bilim eseriyse yukarıda sayılanlar bunlar için uygulanmaz.
  g. Müstehcenlik içeren ürün bir edebi, sanat eseriyse, çocukların eirşmesini engellemek şartıyla yukarıda sayılanlar uygulanmaz
 2. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bazı suçların internet ortamında işlenmesi halinde ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Online satış yaparken aşağıdaki ürünler satılmamalı ve sergilenmemelidir:
  a. İntihara yönlendirebilecek ürünler, içerikler
  b. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılması ile ilgili ürünler
  c. Çocuk istismarı ile ilgili ürünler, içerikler, hizmetler
  ç. Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeler
  d. Fuhuşa teşvik edici ürünler, hizmetler, içerikler
  e. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaya yönelik hizmetler, içerikler
  f. Atatürk aleyhine hakaret ve sövme içeren ürünler, içerikler
Sağlık Ürünleri
 1. Reçete ile satılan ürünler
  2. Beşeri ilaçlar
  3. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlanan bitkisel tıbbi ürünler
  4. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu’nın iznine tabi olan homeopatik ürünler
  5. Enteral beslenme ürünleri dahil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları
  6. Aşağıda sayılanlar dışında tıbbi cihazlar
  Satış Merkezleri Haricinde Satışı Yapılabilecek Cihaz Listesi:
  • Diş macunu.
  • Diş protez bakım ürünleri.
  • Kondom.
  • Hasta altı bezi.
  • İnkontinans pedi.
  • Topikal uygulanan sıcak soğuk kompres.
  • Yara bandı, flaster.
  • Pamuk.
  • Ağız çalkalama suyu.
  • Nefes açıcı burun bantları.

Numaralı gözlük camı, gözlük çerçevesi, numaralı lenslerin satışı ancak optisyenlik ruhsatı olanlar tarafından yapılabilir.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar

Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin satışı yasaktır.

Kurusıkı, havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, biber gazı, elektro şok cihazlarının internet üzerinden satışı yasaktır.

Her türlü yivsiz av tüfeklerini, hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapan fabrika, ve imalathanelerin kurulması, işletilmesi, tüfek ve tabancalar ile av bıçaklarının satılması ancak satıcıda satış izin belgesi ve alıcıda satın alma izin belgesi olması koşuluyla satılabilir. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz.

Tütün Ürünleri ve Alkollü İçecekler

Tütün ürünü: Tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeyi ifade eder ve tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü nargile ve sigara, tütün ürünü kabul edilir.

Tütün ürünlerinin internet ortamında satılması, reklamının yapılması ve görüntülerine yer verilmesi yasaktır.

Alkollü içeceklerin internet ortamında satışı yasaktır.

Veteriner Tıbbi Ürünleri

Veteriner tıbbi ürünü olarak sayılanlar, pazarlanmak amacıyla; endüstriyel olarak ya da endüstriyel yöntemler kullanılarak hazırlanmış veteriner tıbbi ürünleri, ilaçlı yem yapmak amacıyla üretilmiş veteriner ilaçlı premiksleri, başlangıç materyali olarak kullanılan aktif maddeleri ve anabolik, antienfeksiyöz,antiparaziter,anti-enflamatuar, hormonel ya da psikotropik özelliklere sahip maddeleri kapsar.

Veteriner biyolojik ürünler hariç olmak üzere veteriner tıbbi ürünlerin internet ortamında satışı, reklam ve tanıtımının yapılması yasaktır.

Kapsam dışında kalanlar, veteriner ilaçlı premiksler kullanılarak hazırlanmış ilaçlı yemler, radyoaktif izotoplara dayanan veteriner tıbbi ürünü, yem katkı maddeleri, bulundurma, reçete etme ve uygulanması ile ilgili şartlar hariç olmak üzere, genel olarak majistral formül olarak bilinen, küçük bir grup ya da tek bir hayvan için eczanede veteriner hekim reçetesine uygun hazırlanmış ürünler veya direkt son kullanıcıya verilmek üzere, resmi formül olarak bilinen ve bir farmakope şartlarına uygun olarak bir eczanede hazırlanmış ürünler, insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili hükümlere riayet etmek kaydıyla,araştırma ve geliştirme amaçlı kullanılacak ürünlerdir.

Organik Tarım Ürünleri

Organik ürün, organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilmiş ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı ürünü; organik girdi, Organik tarım faaliyetlerinde kullanılan materyali ifade eder.

Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu tarafından sertifikalandırılmamış ürünler, organik ürün veya organik girdi adı altında satılamaz.

Kozmetik Ürünleri

Kozmetik ürünler, iç ve dış ambalajlarında yer alan bilgilerin, silinemez, kolayca görülebilir ve okunabilir olmaları kaydıyla satışa sunulabilir.

Evcil Hayvanlar

İnternetten evcil hayvan satışı yasaktır. Ancak ücretsiz sahiplendirme ilanları verilebilir. Hayvanın teslimi sırasında ücret talep edilip edilmediği kontrol edilmelidir.

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler

Takviye edici gıdalar ve bitkisel içerikli kozmetik ürünlerin, bir hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi ve müdahaleleri anlatacak şekilde (endikasyon bildirilerek) satılması ve tanıtımının yapılması yasaktır.

İnsan sağlığını koruyucu, tedavi edici etkileri olan ve geleneksel kullanıma sahip tıbbi bitkilerden hazırlanan bitkisel tıbbi ürünlerin ve bitkisel preparatların, bitkisel tıbbi ürünlerin bileşiminde yer alan ve endikasyona (tedaviye) uyumlu vitamin ve mineral katkılı bitkisel tıbbi ürünler bu kapsamdadır. Bu ürünlerin ruhsatsız satılması ve tanıtımının yapılması yasaktır.

İnternet Ortamında Satışı Yasak Olan Diğer Ürünler

● Madalya ve nişanların internetten satışı yasaktır.
● Şans Oyunları ve Biletleri, internetten satışı yasaktır.
● Hisse Senedi, Tahvil ve Bono, internetten satışı yasaktır.
● Maymuncuk ve Kilit Açıcılar, internetten satışı yasaktır.
● Radar dedektörleri, internetten satışı yasaktır.
● Emniyet Kemeri Adaptörü, internetten satışı yasaktır.
● Spor müsabakalarına ilişkin biletlerin satışı, internetten satışı yasaktır.
● Kültür ve tabiat varlıkları, internetten satışı yasaktır.

Av. Ezginaz ÇALIŞIR & Av. Ayşegül ZENGİN

This site is registered on wpml.org as a development site.