Startup Hukuku

İş Modelim Hukuka Uygun mu?

Startup bir iş modeli olmakla birlikte  yeni iş fikirleri ile şekilleniyor. İş modelinizin hukuka uygun olup olmadığı iş fikrinin her bir parçasının değerlendirilmesi ile anlaşılabiliyor. Startupların yola çıkmadan önce iş modelinin hukuken uygunluğunun değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Aksi takdirde ilerleyen dönemlerde hukuken aykırı noktaların düzeltilmesi çok zor olduğu gibi büyük yaptırımlar ile karşılaşılmasına yol açıyor.

Yola çıkmaya hazırlanan startupların iş modelini sektörel olarak bağlı bulundukları mevzuat çerçevesinde geniş bir araştırma ile inceliyoruz. Bu araştırma ve incelemenin sonucunda iş modelinin hukuka uygunluğunu belirten bir rapor ile iş modelinin uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları belirten yazılı bir rapor sunuyoruz.

Startup iş modelinize yönelik hukuki değerlendirme almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Cevaplarınızın bize ulaşmasından sonra en kısa sürede size dönüş sağlayacağız.

Fikrimin Haklarını Nasıl Korurum?

İş fikirleri startuplar için büyük önem taşıyor. Bu fikirlerin fikri ve sınai koruma yollarından hangisi kapsamında korunması gerektiği iş fikri özelinde yapılacak inceleme ile anlaşılabiliyor. İş fikrinizin temelini oluşturan yazılım, buluş, alan adı ya da ismin nasıl korunacağını,  başvuru yolları ile haklarınız ve fikirlerinizin çalınması halinde başvurabileceğiniz yollar konusunda kapsamlı bir inceleme ile ayrıntılı bir rapor sunuyoruz. Bu raporda telif, marka, patent ya da faydalı model koruma yollarından hangisi kapsamında korunması gerektiği, başvuru yolları ve riskleriniz konusunda bilgi veriyoruz.

İş fikrinizin hangi koruma yolu kapsamında olduğunu öğrenmek için bize buradan ulaşabilirsiniz. Cevaplarınızın bize ulaşmasından sonra en kısa sürede size dönüş sağlayacağız.

İş Modelimde Hangi Sözleşme ve Düzenlemelere İhtiyacım Var?

Startupların aklındaki en önemli sorulardan biri hangi sözleşme ve düzenlemeler ihtiyaçları olduğudur. Ancak burada önemli olan hangi sözleşme olduğundan çok sözleşmelerin içeriğidir. Sözleşmelerin içeriği ise iş modelinin doğru anlaşılması ve iş modelinin getirdiği risklerin doğru analizi ile mümkündür.

İş modeli analizinden sonra startup fikrinin korunması ve ileride doğacak risklerin en aza indirilmesi amacı ile koruyucu düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Startup’ın gelir modeli ve bağlı olduğu sektöre özel düzenlemeler de bu sözleşme ve içeriklerinin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır.

Startupların risklerini doğru belirleyerek ihtiyaç duyduğu gizlilik sözleşmesi, ortaklık sözleşmesi, üyelik sözleşmeleri, KVKK düzenlemeleri, mesafeli satış sözleşmesi ile çalışanlarla yapılacak özel düzenlemeler ve opsiyon hissesi sözleşmeleri gibi birçok sözleşme ve düzenlemeden hangilerine ihtiyaç duyulduğu ve içeriklerinin mutlaka barındırması gereken koruyucu düzenlemeleri iş modeline yönelik ayrıntılı bir analiz ile belirliyoruz.

Startup sözleşme ve düzenlemeleriniz için ayrıntılı bilgi almak isterseniz bize buradan ulaşabilirsiniz. Cevaplarınızın bize ulaşmasından sonra en kısa sürede size dönüş sağlayacağız.

  • Yatırım Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Yatırım almak startuplar için önemli bir eşiktir. Yatırım sürecinde startuplar için finansal kaynak sağlanırken yatırımcının bu kaynağı sağlamanın karşısında bir takım beklentileri bulunmaktadır ve bu oldukça doğaldır. Yatırımcının beklentileri ile startupların haklarının korunması arasında bir denge testi yapılmalı ve bu süreç her iki tarafın da menfaatlerini gözetecek şekilde kurulmalıdır.

Yatırım alma sürecinde yatırımcının beklentilerini karşılarken kar payı, zarar payı veya yatırımcının şirket yönetimindeki payı konularında ticaret hukukumuzun getirdiği bir takım uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulama yolları konusunda bilgi sahibi olarak yatırımcının ve startup hissedarlarının haklarının doğru bilinmesi ve sürecin bu şekillendirilmesi ileri dönemde doğabilecek ihtilaflar karşısında büyük anlamda koruyucu düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktadır.

Yatırım sürecinde startuplar için yatırımcı ile yapılacak ilk görüşmeden itibaren profesyonel hukuki destek alarak ilerlemek yatırımcı ile yapılacak anlaşmanın çok daha doğru bir zemine oturtulması, karşılıklı menfaatlerin profesyonel yardım ile belirlenmesi ve sözleşmelerin hazırlanması noktasında hukuki destek sunuyoruz.

Yatırımcı sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek için bize buradan ulaşabilirsiniz. Cevaplarınızın bize ulaşmasından sonra en kısa sürede size dönüş sağlayacağız.

 

Makaleyi Paylaş

Makale Linkini Kopyala

Kopyala