Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KVKK İle GDPR Arasındaki Temel Farklılıklar

K VKK ve GDPR Ne Zamandır Hayatımızdalar? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında hazırlanmış olup 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. General Data Protection Regulation (GDPR) ise 24 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bundan 2 yıl sonra bütün Avrupa Birliği üyesi devletlerde uygulanabilir hale…

Read More

Unutulma Hakkı ve KVKK Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu(KVKK) 23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı kararı ile kişilerin ad ve soyadı arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik talepleri değerlendirdi. Unutulma hakkının üst kavram olarak değerlendirildiği bu talep, daha önce de Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Google İspanya kararına konu oldu. KVKK’nın bu kararı da emsal aldığı ve unutulma…

Read More

KVKK Kapsamında Fotoğrafların Paylaşılması

K işisel Verileri Koruma Kanunu(KVKK) ile hayatımıza giren ‘’kişisel veri’’ kavramı, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsıyor. ‘’Her türlü bilgi’’ nin kapsamına giren ve gün içinde defalarca kez kullandığımız isim, soyisim, telefon numarası ya da e-posta adresi gibi veriler ilk aklımıza gelenlerden. Biyometrik kayıtlar, sağlık verileri gibi kanunun özel nitelikli…

Read More

İşverenin Kişisel Verileri Koruma Yükümlülüğü

K işisel verilerin korunması, güncelliğini ve önemini korumaya devam ediyor. Bu konuda en önemli yükümlülüklerden birini ise işverenlerin kişisel verileri koruma yükümlülüğü oluşturuyor. Ayrıca İş Kanunu m.75 gereğince de işverenlerin, işçi hakkında edindiği bilgileri saklama ve açıklamama yükümlülüğü bulunuyor. Bilindiği üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun getirdiği en önemli yükümlülük, veri sorumlularının edindikleri kişisel verileri işlemeden…

Read More

This site is registered on wpml.org as a development site.